Vi er også på iPhone og Android!

Postet av Aktiv Bedrift den 3. Mai 2013Aktiv Bedrift har lansert helt nye og oppgraderte apps til både iPhone og Android!
Denne appen er laget for at du som Aktiv Bedrift deltaker enkelt skal kunne registrere nye aktiviteter mens du er på farta.
Appen er gratis og det er samme brukernavn/e-mail og passord som på nettsiden.

Last ned!
NB! Vår Android-versjon er i BETA! Det betyr at vi er i en tidlig fase med en utgave som kan inneholde småfeil. Dersom uregelmessigheter oppstår, oppfordrer vi til å gi tilbakemelding, slik at vi kan rette opp fortløpende.

Appen

Logg enkelt inn med ditt brukernavn og passord. Deretter kan du registrere din aktivitet, enten manuelt eller via GPS tracking! NB! Det anbefales sterkt at du fjerner tidligere versjoner av appen, da dette er en helt ny, egen app. 

Få din egen veileder!

Postet av Aktiv Bedrift den 19. Feb 2013Våre Aktiv Bedrift-veiledere er deres dedikerte prosjektleder og koordinator. Vi legger opp hele løpet, fra kartlegging av de ansattes ønsker, til forslag til aktiviteter, igangsetting og gjennomføring. Vi skal legge til rette slik at dere får de aller beste forutsetninger for å lykkes med en mer aktiv livsstil! Det viktigste suksesskriteriet er at det skjer på deres premisser! 

Samarbeid mellom veileder og dere samt en bred markedsføring av Aktiv Bedrift er et viktig suksesskriterie. Presentasjon og forankring i viktige organer som eksempelvis AMU, bedriftidrettslaget og ledelsen er viktig for å sikre en felles forståelse av satsingen på fysisk aktivitet, da alle er viktige bidragsytere i implementeringen av løsningen. Maksimal effekt oppnås når Aktiv Bedrift blir en del av bedriftens strategiske HMS-arbeid. Aktiv Bedrift er et viktig verktøy for å oppnå et helhetlig fokus på fysisk aktivitet for alle ansatte, veilederen deres hjelper med å synliggjøre dette!Kom i gang!

Postet av Aktiv Bedrift den 19. Feb 2013Gjennom vår spennende nettsideløsning kan man organisere kampanjer og interne mosjonskonkurranser. Alle deltakerne får sin egen personlige profil hvor de registrerer sin fysiske aktivitet. Dette lagres i treningsdagboken. Ut fra aktiviteten deltakerne registrerer, genereres poeng Med utgangspunkt i registrert aktivitet/poeng kan det arrangeres individuelle så vel som avdelingskonkurranser. Det er viktig å understreke at all fysisk aktivitet gir poeng, da det er en lavterskel profil på kampanjen, for å stimulere og motivere alle til å delta uavhengig av fysisk utgangspunkt.

Målsettingen er 30 minutters fysisk aktivitet hver dag med sterk fokus på lavterskel og hverdags aktiviteter.  


1 Kommentar