Få din egen veileder!

Postet av Aktiv Bedrift den 19. Feb 2013Våre Aktiv Bedrift-veiledere er deres dedikerte prosjektleder og koordinator. Vi legger opp hele løpet, fra kartlegging av de ansattes ønsker, til forslag til aktiviteter, igangsetting og gjennomføring. Vi skal legge til rette slik at dere får de aller beste forutsetninger for å lykkes med en mer aktiv livsstil! Det viktigste suksesskriteriet er at det skjer på deres premisser! 

Samarbeid mellom veileder og dere samt en bred markedsføring av Aktiv Bedrift er et viktig suksesskriterie. Presentasjon og forankring i viktige organer som eksempelvis AMU, bedriftidrettslaget og ledelsen er viktig for å sikre en felles forståelse av satsingen på fysisk aktivitet, da alle er viktige bidragsytere i implementeringen av løsningen. Maksimal effekt oppnås når Aktiv Bedrift blir en del av bedriftens strategiske HMS-arbeid. Aktiv Bedrift er et viktig verktøy for å oppnå et helhetlig fokus på fysisk aktivitet for alle ansatte, veilederen deres hjelper med å synliggjøre dette!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.