Utholdenhetstrening og velvære

Postet av Aktiv Bedrift den 18. Mar 2013

Det finnes ikke sikre bevis på at trening øker den psykologiske velværen. Dette skyldes uklarheter omkring de psykologiske mekanismene som trening gir hjernen. Hensikten med denne studien var å undersøke effekten av utholdenhetstrening på hjernestrukturen og den psykologiske velværen hos unge voksne.


Metode
Utrente universitetsstudenter ble delt inn i to grupper. En gruppe som trente (15 personer) og en kontrollgruppe som ikke trente. Treningsgruppen utførte 30 økter med utholdenhetstrening. Før og etter treningen ble hjernen scannet og alle forsøkspersonene fylte ut et spørreskjema om mental helse. Ved hjelp av en spesiell målemetode (voxel-based morphometry) var de i stand til å se endringer i volum av grå substans i hjernen.


Resultat
Resultatene av hjernescanningen viste at det var ingen endring i volum av grå substans i gruppen som trente. I gruppen som ikke trente viste hjernescanningen et lavere volum av grå substans i den delen av hjernen (Insular cortex) som styrer følelser. Treningsgruppen hadde høyere score på spørreskjema om mental helse etter treningsperioden sammenlignet med kontrollgruppen.


Konklusjon
Funnene i denne undersøkelsen antyder at trening forebygger tap av grå substans i en del av hjernen som styrer følelser (Insular cortex). Undersøkelsen antyder at klarer du å bevare volumet av grå substans i Insular cortex scorer du også høyere på spørreskjema om psykologisk velvære. Denne undersøkelsen viser at dette oppnår du ved å utøve utholdenhetstrening.

Av Even Rotevatn  - trening.no  

Kilde: J Sports Med Phys Fitness. 2009 Jun;49(2):129-35. ”Effects of aerobic exercise training on brain structure and psychological well-being in young adults.” Gondoh Y, Sensui H, Kinomura S, Fukuda H, Fujimoto T, Masud M, Nagamatsu T, Tamaki H, Takekura H. Department of Physiological Sciences, National Institute of Fitness and Sports, Kagoshima, Japan


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.