En nettportal for bedriftskultur


Aktiv Bedrift har større fokus på helsegevinst enn trenings gevinst, og har fokus på lavterskel- og hverdagsaktiviteter.

I Aktiv Bedrift kan man ha uformelle konkurranser i bedriften – dere bestemmer selv hvor mange, og deltakerne kan lage egne aktivitetsgrupper til arrangementene.

Alle ansatte får en egen treningsdagbok og en sosial plattform som kan brukes hele året.

Gjennom Aktiv Bedrift kan dere få nyttig informasjon og tips om fysisk aktivitet, kosthold og livsstil. Det kan også være et nyttig verktøy for Bedriftsidrettslaget.Målet er 30 minutters moderat fysisk aktivitet hver dag

Fordi god helse er god business!

Vår visjon er et sprekere Norge. Gjennom tiltak på arbeidsplassen, ønsker vi å bidra til en mer aktiv livsstil og til en hverdag hvor fysisk aktivitet er en naturlig del av dagen.

 Aktivitetene skal også være positive for trivselen til de ansatte, og på sikt kan det kanskje ha en positiv effekt på sykefraværet.

  

 

Vi vet at:
 • Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan bidra til økt trivsel
 • Mindre sykefravær. Personer som er fysisk aktive og i god fysisk form er mindre syke enn personer som er lite aktive
 • Fysisk aktivitet er veldokumentert for å forebygge og behandle over 30 ulike diagnostiserte helseproblem og tilstander