Fordi god helse er god business!

Vår visjon er et sprekere Norge. Gjennom tiltak på arbeidsplassen, ønsker vi å bidra til en mer aktiv livsstil og til en hverdag hvor fysisk aktivitet er en naturlig del av dagen.

 Aktivitetene skal også være positive for trivselen til de ansatte, og på sikt kan det kanskje ha en positiv effekt på sykefraværet.

  

 

Vi vet at:
 • Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan bidra til økt trivsel
 • Mindre sykefravær. Personer som er fysisk aktive og i god fysisk form er mindre syke enn personer som er lite aktive
• Fysisk aktivitet er veldokumentert for å forebygge og behandle over 30 ulike diagnostiserte helseproblem og tilstander