Hvordan få poeng?

Poeng får du for hvor lenge du er i aktivitet, og poeng får du fra kampanjestart

 • 1 poeng: minst 30min med sammenhengende fysisk aktivitet
 • 2 poeng: minst 60min med sammenhengende fysisk aktivitet 
 • 3 poeng: minst 90min med sammenhengende fysisk aktivitet 

Dette gjelder per økt. Du kan maksimalt oppnå 3 poeng per dag. 


Eksempel på hvordan poeng blir regnet på separate økter i løpet av en dag:

 • 2x30 min sammenhengende fysisk aktivitet gir totalt 2 poeng (1+1 poeng)
 • 3x30min sammenhengende fysisk aktivitet gir totalt 3 poeng (1+1+1 poeng)
 • 60min sammenhengende fysisk aktivitet + 30min sammenhengende fysisk aktivitet gir 3 poeng (2+1 poeng)
 • 60min sammenhengende fysisk aktivitet + 60min sammenhengende fysisk aktivitet gir 3 poeng (maks poenggrense oppnådd)

OBS!

Selv om du registrere flere økter eller ulike aktiviteter under 30 minutter vil ikke systemet legge sammen øktene/aktivitetene dine, og du vil stå med 0 poeng. Husk derfor å registrere økter på minst 30 minutter. Sammenslåing av ulike aktiviteter på en økt er ok. Eksempel:

 • Om du jogger 15min til oppvarming og trenger yoga 15min rett etterpå kan du slå det sammen til en aktivitet på 30min. Dette kan registreres som «annen aktivitet» i treningsdagboken. Beskriv gjerne hva du har gjort i kommentarfeltet

Lagets poeng

Lagets poengsum baserer seg på snittaktiviteten til laget. Det kalkuleres slik: 

 • Lagets totale poengsum/antall deltakere på laget

Det betyr at det er viktig at alle som er registrert på laget er aktive, slik at ikke snittet dras ned.

Topplisten

Topplisten baserer seg på følgende: 

 1. poeng
 2. minutter/timer i aktivitet
 3. km

Det betyr at dersom flere står oppført med sammen poengsum rangeres topplisten ut fra minutter/timer i aktivitet. Dersom noen har like mange poeng og like mange timer/minutter i aktivitet rangeres topplisten etter km.