BLI EN AKTIV BEDRIFT

Norges Bedriftsidrettsforbund har gjennom flere år utviklet et verktøy
– Aktiv Bedrift - for virksomheter som ønsker å sette ansattes helse og trivsel i fokus, samt bruke fysisk aktivitet som et strategisk verktøy i HMS-arbeidet.

Sammen med dere tilrettelegger vi for at ansatte skal kunne drive fysisk aktivitet etter egne behov og forutsetninger. Våre erfaringer viser at dersom virksomheten motiverer og tilrettelegger for den enkeltes behov, vil det være enklere å komme i aktivitet - også for de inaktive. Bli med og få deres helt egen aktivitetsportal på nett med bl.a. registreringsløsning for aktivitet, konkurranser mellom lag/avdelinger, en sosial plattform og personlig treningsdagbok.


Totale Økter

1204659

Totale Minutter

1 869 504 timer

Km totalt

5352569

Aktive Deltakere

42265

Kom i gang!

Aktivitetskampanjer for alle ansatte motiverer og engasjerer til økt fysisk aktivitet i hverdagen.

Få din egen veileder!

Veilederen hjelper dere til å implementere Aktiv Bedrift på en best mulig måte.

Egen treningsdagbok

Alle ansatte får sin egen treningsdagbok for registrering av aktivitet.

DERE ER I GODT SELSKAP

NYHETER