HVA ER AKTIV BEDRIFT

En nettportal med registreringsløsning for fysisk aktivitet


Norges Bedriftsidrettsforbund har gjennom flere år utviklet et verktøy – Aktiv Bedrift - for virksomheter som ønsker å sette ansattes helse og trivsel i fokus, samt bruke fysisk aktivitet som et strategisk verktøy i HMS-arbeidet.


  • Aktiv Bedrift har større fokus på helsegevinst enn på treningsgevinst
  • Fokus på lavterskel- og hverdagsaktivitet som vil passe for alle
  • Uformelle konkurranser mellom personer, lag, avdelinger og team
  • Dere definerer selv hvilke konkurranser og hvor mange konkurranser dere ønsker gjennom året
  • Alle deltakere får en egen treningsdagbok som kan benyttes hele året
  • Alle deltakere får en sosial profil, så en kan kommunisere med hverandre - gjennom meldinger, bilder og blogg
  • Nyheter, informasjon og tips om fysisk aktivitet, kosthold og livsstil
  • Kartlegging av de ansattes meninger om fysisk aktivitet


Målet er 30 minutters moderat fysisk aktivitet hver dag