HVORFOR AKTIV BEDRIFT

Fordi god helse er god business!

Vi veier mer, og vi beveger oss mindre, særlig når vi er på jobb. Stillesittende arbeid er blitt et problem for nordmenns helse.

Vår visjon er et sprekere Norge! 

Ved å tilby aktivitet som de ansatte selv har etterspurt, håper vi å treffe også de som i utgangspunktet ikke er så aktive. 

Gjennom tiltak på arbeidsplassen, håper vi å bidra til en mer aktiv livsstil, hvor gleden ved å være fysisk aktiv er en naturlig del av hverdagen! Aktiviteten skal også trimme smilemusklene, og gi enda flere gode grunner til å gå på jobb! Kanskje kan det også på sikt ha positiv effekt på sykefraværet?

Dokumentert Effekt

En undersøkelse gjennomført på oppdrag av Ledernes Hovedorganisasjon i Danmark, viser at helsefremmende ordninger på  arbeidsplassen som gir mulighet for mosjon og sundt kosthold gir følgende resultater (AMI,2006):

  • Overskudd til å få utført flere arbeidsoppgaver
  • Mer kvalitet i arbeidet
  • Nedgang i sykefraværet for de ansatte
  • Økt samhold og trivsel på arbeidsplassen
  • Redusert personalutskiftning
  • 1 % forbedring i medarbeidernes trivsel ga 20 % forbedring av kundetilfredshet

Det skal ikke så mye til før du får en helseeffekt

30 minutter aktivitet med moderat intensitet gir en god helseeffekt.En forsterkning i HMS-arbeidet

Et godt aktivitetstilbud gir mer aktive ansatte. Fysisk aktivitet er bra for helsen, både på kort og lang sikt. Et godt aktivitetstilbud er ikke bare et velferdsgode, men like mye en investering i ansattes helse. Fordi aktiviteten er tilpasset ansattes ønsker og behov, vil deltagerantallet være langt høyere enn om arbeidsplassen tilbyr en bestemt aktivitet (eksempelvis medlemskap på et treningsstudio). 

En ny dimensjon i samfunnsansvaret (CSR)

Det å drive en virksomhet innebærer også et ansvar for ansatte og andre berørte parter.

Gjennom Aktiv Bedrift viser virksomheten at man at man tar et ansvar utover den ansattes arbeidssituasjon.

30 minutters aktivitet for alle ansatte hver dag

Det overordnede målet er å få alle ansatte i aktivitet – også de som er inaktive/mindre aktive. Med fokus på lavterskel aktiviteter og motivasjon gjennom kampanjer vil dette bidra til en bevisstgjøring hos de ansatte.

Sosialt samhold

Aktiv Bedrift bidrar til og skaper glede, engasjement og moro på arbeidsplassen. Det sosiale aspektet er en viktig faktor, som også påpekes hos flere av våre referanser. Målet er å gjøre aktivitet til en naturlig del av hverdagen, derfor må det være lystbetont mesteparten av tiden.