KOM IGANG

Gjennom vår spennende nettsideløsning kan man organisere kampanjer og interne mosjonskonkurranser. Alle deltakerne får sin egen personlige profil hvor de registrerer sin fysiske aktivitet. Dette lagres i treningsdagboken. Ut fra aktiviteten deltakerne registrerer, genereres poeng Med utgangspunkt i registrert aktivitet/poeng kan det arrangeres individuelle så vel som avdelingskonkurranser. Det er viktig å understreke at all fysisk aktivitet gir poeng, da det er en lavterskel profil på kampanjen, for å stimulere og motivere alle til å delta uavhengig av fysisk utgangspunkt.


Målet er 30 minutters fysisk aktivitet hver dag med sterk fokus på lavterskel og hverdags aktiviteter.